Wednesday, 4 April 2012

A Phrase A Day

Monday: Watashi wa anata no atarashi rinjin desu: I am your new neighbour

Tuesday: Koko ni anata no tame no sasayakana purezento desu: Here is a little present for you.

Wednesday: Shitsurei shimasu: Pardon the intrusion
 and              shitsurei shimashita: Past tense of above.

No comments:

Post a Comment